Sexshop X-TOYS.NL home kassa info tips vragen links media nieuws


Opruiming!!!
Vijftig Tinten Grijs
Penis Plug
Virtual Reality Toys
Clit Stimulator
Sexmeubels
Vibrator
Anaal Toys
Design Toys
Dildo
Lingerie
Drogist
Sieraden
Bondage
Bordspellen
Vacuumpomp
Vagina Toys
Kunstvagina
Balletjes
Cockringen
Poppen
Literatuur
Love Machines
Electro Toys
Cyberskin
Diversen
Zoek

  ARTIKEL TOP 10:

  NIEUWE SEXTOYS:

  WORDT PARTNER:

Verdien nu 15% van de omzet die consumenten via uw website bij ons uitgeven! Klik hier.

Gebruikersvoorwaarden:

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website van X-Toys.nl gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om producten te verkopen aan consumenten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. X-Toys.nl kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door X-Toys.nl geleverd zonder enige garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht:

De website is eigendom van X-Toys.nl. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan X-Toys.nl of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan X-Toys.nl. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-Toys.nl worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Wijziging gegevens:

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Verder bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te laten corrigeren.

Aansprakelijkheid:

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat X-Toys.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door X-Toys.nl Een en ander laat onverlet dat X-Toys.nl in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van X-Toys.nl.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen:

X-Toys.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Beeldmateriaal:

Alle afgebeelde modellen op de website van X-Toys.nl zijn 18 jaar of ouder en doen dit vrijwillig.
Terug - Home


Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert. Copyright © 1999 - 2024.
Disclaimer | Sitemap | Privacy Policy